WIENERBERGER BRICK AWARD 2018

VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ

KNIHY, KTORÉ BY SA VÁM MOHLI PÁČIŤ


DOTÝKAŤ SA DOVOLENÉ

James Freeman Clarke: "Jediné naozajstné uspokojenie je vnútorne nepretržite rásť; stávať sa čoraz spravodlivejším, pravdivejším, štedrejším, jednoduchším, mužnejším, ženskejším, milším, aktívnejším." Nie vždy je to ľahké či jednoduché. Ale vždy, napriek všetkému, to má hlboký zmysel. Pointa príbehu, ktorú vidíte napriek očiam plným sĺz - smiechu či smútku, je v istom momente nedôležité. Lebo obe nás vychovávajú. Ak sa pri čítaní príbehov v knihe "Dotýkať sa dovolené" občas zasmejete, ak vám miestami príde trochu smutno, ak sa v nej budete spoznávať alebo vás bude k niečomu inšpirovať, je to dobre napísaná kniha. Nič lepšie by sa jej autorke nemohlo stať.

Napísať a vydať druhú knihu poviedok (prvá vyšla pod názvom "Všetko krásne čo sa mi mohlo stať" v roku 2014) sa podarilo aj vďaka podpore priateľov a ďalších spriaznených duší. Osobitné poďakovanie patrí Prof. Ľudovítovi Petránskemu, Braňovi Jánošovi a enotéke CENTRO, ktorá je v Košiciach malým ostrovčekom radosti pre všetkých milovníkov Toskánska.


VŠETKO KRÁSNE ČO SA MI MOHLO STAŤ

Stručným zhrnutím posolstva knihy by mohol byť text na zadnej strane obálky: "Život je nádherný. Aj všetky jeho príbehy, ktoré sa nám môžu stať, sú krásne - ak ovládneme svoj hnev, skrotíme túžby a vlastnú nevedomosť zmeníme na poznanie. Lebo našou povinnosťou - tu a teraz - je byť šťastnými. A šťastnými robiť aj ľudí a všetko živé v našom okolí. S trochou pokory to dokážeme." Aká bola moja osobná cesta k tomuto poznaniu sa dá rozpoznať prostredníctvom 26 poviedok, zaradených do knihy.

Vydať knihu sa podarilo aj vďaka pomoci JUDr. Jána Klučku, firme JAVORINA, vyrábajúcej najkrajší nábytok z masívu, a tiež enotéke CENTRO v Košiciach. Poďakovanie patrí aj výtvarníčke pani Jane Pivovarníkovej.

OBJEDNÁVKA KNÍH

- mailom: mail@yudiny.sk

- telefonicky: 0905 329 573

 

VITAJTE

Vítame vás vo virtuálnom dome vydavateľstva YUDINY, otvoreného pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac zo sveta stavebníctva, architektúry, umenia a životného prostredia a ktorí chcú obchodovať na základe dobrých kontaktov a užitočných informácií.


Vítame aj všetkých tých, ktorí chcú prísť len tak, na kávu, na pohár lahodného vína, aby sa stretli s priateľmi v rozhovoroch, alebo sami so sebou v tichej meditácii o tom, čo je naozaj dôležité pre život človeka, a naopak, čo je dôležité menej. Tešíme sa, že ste prišli. Vitajte u nás!

 

ČASOPIS INFORMÁCIE

Časopis INFORMÁCIE je pre vás zaujímavý, ak vás nebaví kupovať si časopisy plné reklám, ale hľadáte svet inšpiratívnych myšlienok. Ak sa chcete dozvedieť niečo aktuálne z architektúry, stavebníctva, dizajnu,

umenia, ekológie a života ľudí z týchto oblastí. A tiež ak chcete vedieť čo sa deje v týchto oblastiach nielen v Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska. A tiež vtedy, keď hľadáte priateľov! Ak sa pozorne začítate do INFORMÁCIÍ, objavíte...

AKTUÁLNE

EVA BODNÁROVÁ - NOSITEĽKA CENY PROFESORA MARTINA KUSÉHO 2012

Cena prof. Martina Kusého je významným ocenením Spolku architektov Slovenska. Udeľuje sa každoročne v dvoch kategóriách: 1. práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry, za prezentáciu v odbornej tlači a 2. za prezentáciu architektúry v oblasti masmédií, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin v týchto oblastiach. Cena je pomenovaná podľa profesora Martina Kusého na pamiatku jeho architektonického a vedeckého diela. V roku 2012 sa nositeľkou Ceny prof. Martina Kusého stala pani EVA BODNÁROVÁ za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry..

Z hodnotenia poroty: "Porota ocenila dlhoročnú vydavateľskú činnosť Evy Bodnárovej a pozíciu časopisu INFORMÁCIE v štruktúre architektonických periodík, ktorú si vybudoval svojím špecifickým a komplexným prístupom k architektonickým témam. Časopis, ktorý vychádza od roku 1994, prináša pohľady na súčasnú tvorbu i na témy z dejín architektúry.Venuje sa otázkam urbanizmu, územného a krajinného plánovania, témam


Prezident SAS Prof. Ján Bahna pri odovzdávaní Ceny Profesora Martina Kusého 2012. Foto: D. Bartošová.

životného prostredia ale aj dizajnu a vizuálnym umeniam. Popri tom zaraďuje do svojho obsahu i ďalšie témy a informácie, ktoré sú užitočné pre architektonickú prax. Je to časopis, ktorý príťažlivým spôsobom dokáže zaujať odbornú i širšiu verejnosť. Tento fakt vymedzuje špecifické miesto časopisu a charakterizuje jeho jedinečnosť. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, porota vysoko hodnotila prínos časopisu aj pri popularizovaní architektúry."

O udelení ceny rozhoda porota v zložení: Ján Bahna (predseda poroty), Karol Kahoun, Anton Hykisch, Dana Bořutová, Peter Mikloš.

Eva Bodnárová: "Ďakujem Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení za udelenie Ceny Profesora Martina Kusého, ktorou bola ocenená moja vydavateľská činnosť v oblasti architektúry. Vážim si toto ocenenie a dúfam, že náš časopis INFORMÁCIE bude aj naďalej prínosom pre všetkých, ktorým nie je ľahostajná dobrá architektúra, zdravá krajina a ľudia v nej."Cena Profesora Martina Kusého. Foto: D. Bartošová.

NOVINKA

KNIHA EDITORIALOV - výber z editorialov, uverejnených v časopise Informácie v období od 2002 do 2012. Za 10 rokov sa toho nazbieralo! Dnes je z výberu toho najzaujímavejšieho internetová knižka. Začítajte sa a ak vás niečo osloví, oslovte aj vy nás - nech rastie energia láskavosti a spolupatričnosti. Prajeme príjemné čítanie.

3 INŠPIRÁCIE

1. Všetko sa raz rozpadne, ale zostáva láska, s ktorou sme budovali tento svet.
(Carlo Carretto)

2. Žite lásku, hľadajte lásku. Tá vám dá zakaždým odpoveď na to, čo máte robiť.
(Carlo Carretto)

3. Povedzme si to prámo - človek dokáže šecko: urobit dýru do sveta aj do ozónu, urobit si pekný dom, ale aj peknu hanbu, vyzírat jako pekný hrdyna, ale aj jako pekný idiot, nýkedy dokáže byt na svete aj sto rokov, ale nedokáže byt pod vodou ani tri minúty, ví obstojne hrat na klavíri a na nervy, skákat do reči aj o tyci a tuším vác myslet na budúce generácie počítačov jako maturantov.

No človek by si až tak mnoho nemav namýšlat, lebo... je len človek. Ani pri najlepšej vóli nedokáže preletet v petmetrovej výške z Námestá hranyčárov na Šancovú ulicu, a to ani za ideálnych poveternostných podmínek. Nedokáže vonat jako lipa a len tak sa rozmnozovat po vetre jak topol. To dokáže len Božá príroda.

A preto by si človek mav celkom skromne povedat: Pane Bože, až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete budem radšej vácej čudovat jako svet menyt. Pri čudovaný totyž nelítajú trísky, a nekapú ryby,
ale rastú stromy a padá snah, a šecko je na svojom míste a v porádku jako ždy tedy, ked je na jar naozaj jar, v lete leto, na jesen na jablony jabĺčko, v zime zima, na človekovi hlava, a v človeku... srcco."

(Stanislav Štepka)